×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اهم وظایف معاونت آموزشی دستیاری و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

۞ رسالت این معاونت انجام کلیه امور مربوط به مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی(Ph.D)، دوره های دستیاری تخصصی  ، فوق تخصصی، فلوشیپ پزشکی از شروع دوره تا زمان فارغ التحصیلی دانشجویان و دستیاران مقاطع مذکور می باشد و هدف آن صیانت و حراست از صحت انجام امور محوله به استناد آیین نامه ها مصوب وزارت متبوع است.

 امور ثبت نام:

۞  ثبت نام دستیاران در مقاطع مختلف

۞   هماهنگی با مدیران گروه و معرفی دستیاران به مراکز جهت شروع دوره

۞   انجام امور مربوط به دوره های چرخشی آموزشی دستیاران در مراکز تابعه

۞   صدور گواهی اشتغال به تحصیل و تایید انجام وظیفه به مراجع ذیربط

۞   صدور احکام دستیاری جهت دریافت کمک هزینه دستیاری

۞   بررسی وضعیت دستیاران مشمول خدمت نظام وظیفه

۞   ثبت اطلاعات کلی دستیاران در سیستم سما

۞   تایید گواهی انجام وظیفه ماهیانه دستیاران به منظور دریافت کمک هزینه دستیاری

۞   بررسی مشکلات آموزشی و پزشکی دستیاران جهت طرح در شوراهای آموزشی و پزشکی

۞   انجام امور مربوط به تغییر وضعیت دستیاران متقاضی مهمانی، انتقال، تغییر رشته و ...

۞   کنترل و نظارت بر وضعیت آموزشی دستیاران در مراکز تابعه براساس مقررات و آیین نامه های مصوب

۞   هماهنگی با مدیران گروه به منظور تهیه و ارایه لاگ بوک آموزشی به دستیاران

۞   معرفی دستیاران جهت انجام طرح های یک ماهه دستیاری

۞   تهیه و ارایه آمارهای مختلف دستیاران مقاطع مختلف به مراجع ذیربط

انجام امور اداری مربوط به :

 •       ارزشیابی بخش های آموزشی مراکز تابعه و تشکیل جلسات در صورت لزوم
 •       درخواست های آموزشی شدن بخش های مراکز تابعه
 •       راه اندازی بخش های درمانی و آموزشی جدید در مراکز تابعه
 •       درخواست راه اندازی و ایجاد رشته های بالینی درمقاطع مختلف

فارغ التحصیلی :

 •       بررسی پرونده آموزشی و نمرات دستیاران
 •       انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط درصورت نقص پرونده آموزشی دستیاران
 •       انجام مکاتبات لازم با مدیران گروه های آموزشی مقاطع مختلف به منظور تکمیل پرونده آموزشی دستیاران
 •      درصورت تکمیل پرونده آموزشی، اعلام پایان دوره آموزشی و فارغ التحصیلی دستیاران به دانشگاه

امتحانات:

 •        تشکیل جلسات با سرپرستان امتحانات و مدیران گروه ها به منظور بررسی قوانین امتحانات ارتقاء وگواهینامه
 •        بررسی وضعیت آموزشی دستیاران و تهیه لیست واجدین شرایط شرکت در آزمون و ارسال آن به مراجع ذیربط
 •        انجام امور اداری و آموزشی مربوط به برگزاری سالیانه امتحانات ارتقاء و گواهینامه تخصصی و تشکیل جلسات مرتبط
 •     بررسی و تصحیح پاسخنامه های آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی و اعلام نمرات آنان به به مراجع ذیصلاح

  ترکیب اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی :

 • معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده (رئیس شورا)
 • نماینده مدیر معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه.(نایب رئیس)
 • مدیران گروه هایی که مجری دوره­ های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق

 

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده عبارتند از:

 •  همکاری با معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت ایجاد زمینه­ های اجرایی مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و آیین نامه­ ها و
          برنامه­ های مصوب
 • تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازجمله :
 •             برنامه های آموزشی دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 •  پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب
 •  بررسی آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
 •  پیشنهاد طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 •  برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره ­های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 •  بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع میشود
 •   بررسی کیفیت آموزشی دوره­ های تحصیلات تکمیلی و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی فعال در این دوره ­ها با هماهنگی معاون آموزش
         علوم پایه و ارائه گزارش آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 •   تصویب عناوین رساله (پایان نامه­ های تحقیقاتی دوره ­های کارشناسی ارشد و بالاتر) و پایش پیشرفت آن
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست