×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیران محترم گروه‌های علوم بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدیرگروه

گروه مربوطه

1

خانم دکتر

حمیده مروج

پوست

2

آقای دکتر

حمیدرضا میرزایی

رادیوتراپی

3

آقای دکتر

سید علی مرعشی

جراحی عمومی

4

آقای دکتر

پیمان محمدی تربتی

پاتولوژی

5

آقای دکتر

سید منصور رایگانی

طب فیزیکی و توانبخشی

6

آقای دکتر

محمدمهدی ناصحی

بیماریهای اطفال

7

آقای دکتر

امیدوار رضایی میرقائد

جراحی مغز و اعصاب

8

آقای دکتر

علی دباغ

بیهوشی

9

آقای دکتر

علیرضا منافی راثی

ارتوپدی

10

آقای دکتر

عبداله فرهادی نسب

روانپزشکی

11

آقای دکتر

شهرام علمداری

داخلی

12

آقای دکتر

محمدمهدی صدوقی

چشم

13

آقای دکتر

علی طبیبی

ارولوژی

14

آقای دکتر

فرزاد اشرافی

مغز و اعصاب

15

آقای دکتر

مهدی خواجوی

گوش و حلق و بینی

16

آقای دکتر

مسعود مردانی

بیماری های عفونی و گرمسیری

17

خانم دکتر

الهه پیرایش

پزشکی هسته ای

18

خانم دکتر

نسرین سحرخیز

زنان و زایمان

19

آقای دکتر

حقیقت خواه

رادیولوژی

20

آقای دکتر

محمداسماعیل قیداری

قلب و عروق

21

آقای دکتر

محمدعلی امام هادی

پزشکی قانونی

22

آقای دکتر

محمدمهدی فروزانفر

طب اورژانس

23

آقای دکتر

امیر حسین عابدی یکتا

پزشکی ورزشی

24

آقای دکتر

محمدرضا سهرابی

بهداشت و پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست