×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارشناسان واحد علوم بالینی تحصیلات تکمیلی

تماس نام و نام خانوادگی سمت رشته‌های مربوطه
22439953 خانم پرناز موسوی

1. کارشناس مسئول امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی بالینی 
2. کارشناس رشته‌های فلوشیپ

رشته‌های فوق تخصص
23872507-8 خانم ندا اکبری

1. کارشناس مسئول لاگ بوک

2. کارشناس رشته‌های فلوشیپ

گروه اطفال:

(مغز و اعصاب کودکان، خون و سرطان اطفال، طب نوزادی و پیرامون تولد، عفونی اطفال، قلب اطفال، ریه کودکان، کلیه اطفال، روماتولوژی اطفال، ایمونولوژی و آلرژی بالینی، گوارش کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان)

گروه داخلی:

(بیماری‌های ریه، گوارش و کبد بالغین،نفرولوژی، خون و سرطان بالغین، روماتولوژی، غدد درون ریز و متابولیسم بالغین)

گروه جراحی:

(جراحی قفسه صدری)

گروه عمومی:

(جراحی عروق)

گروه بیهوشی:

(مراقبت‌های ویژه پزشکی (ICU))

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی 

روانپزشکی کودک و نوجوان

جراحی قلب و عروق

جراحی اطفال

23872507-8 خانم مینا مسیحی کارشناس امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی بالینی

1. زنان و زایمان

2. جراحی مغز و اعصاب

3. بیماری‌های پوست

4. چشم پزشکی

5. جراحی کلیه و مجاری ادراری

23872507-8 خانم ندا حضوری کارشناس امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی بالینی

1. طب فیزیک و توانبخشی

2. ارتوپدی

3. گوش و حلق و بینی

4. آسیب شناسی

5. پزشکی اجتماعی و خانواده

6. پزشکی قانونی

 

23872507-8 خانم سمانه سیاوشی کارشناس امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی بالینی

1. روانپزشکی

2. رادیولوژی

3. جراحی عمومی

4. پزشکی ورزشی

5. بیماری‌های قلب و عروق

23872507-8 خانم لیلا رنجبری

1. کارشناس امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی بالینی

2. مسئول سامانه نقل و انتقال و میهمانی

1. بیماری‌های داخلی

2. بیماری‌های عفونی و گرمسیری

3.رادیوآنکولوژی

 

23872507-8 خانم فاطمه بهروزمنش کارشناس امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی بالینی

1. طب اورژانس

2. بیهوشی

3.اطفال

4. بیماری‌های مغز و اعصاب

5. پزشکی هسته‌ای

 

23872507-8 خانم المیرا بلندهمت

1. کارشناس امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی بالینی

------------------

 


کارشناسان واحد علوم پایه تحصیلات تکمیلی

تماس نام و نام خانوادگی سمت رشته های مربوطه
22439945 خانم لیدا مظلومی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی علوم پایه

1. فارماکولوژی

2.بیولوژی و علوم تشریح

3. فیزیولوژی

4. انگل شناسی

5. ایمنی شناسی پزشکی

6. ژنتیک

7. بیوشیمی بالینی

8. روانشناسی بالینی

9. علوم اعصاب

10. میکروبیولوژی

11. اخلاق پزشکی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست